ÇEVREYE
DEĞER VERİYORUZ

P
o
l
s
a
n

K
ü
r
e
s
e
l
H
e
d
e
f

Polsan Küresel Hedef

Polsan modern bir çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışarak, su ve enerji israfını kimyasal ürünleri ortadan kaldırarak olabildiğince azaltan yenilikçi üretim teknikleri geliştirmektedir.

M
o
d
a
,
Ç
e
v
r
e
i
l
e

B
u
l
u
ş
u
y
o
r

Moda, Çevre ile buluşuyor

Polsan modern bir çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışarak, su ve enerji israfını kimyasal ürünleri ortadan kaldırarak olabildiğince azaltan yenilikçi üretim teknikleri geliştirmektedir.

D
Ü
Ş
Ü
K
S
T
İ
R
E
N
(
L
S
C
)

DÜŞÜK STİREN (LSC)

Düşük stiren içerikli reçinenin stiren oranı azaltılmıştır, dolayısıyla çalışma ortamındaki emisyonları, kokuları ve maruz kalma miktarını sınırlar. Düşük stiren emisyonlu reçine Avrupa maruz kalma mevzuatına uygundur ve standart reçinelerle aynı teknik performansı ve mekanik özellikleri sağlar.

P
O
L
S
A
N
S
İ
Z
İ

Ö
N
E
M
S
E
R

POLSAN SİZİ ÖNEMSER

Güvenlik gerekliliği olarak belirlenen stiren oranından 7 kat daha düşük oranlı polyester malzeme üretiminin endüstriyel sürecinde, kullandığımız günümüz teknolojilerini Ar-Ge’de uzun süren deneyim ve yatırım yapılan yılların ardından kullanabilme yeteneğine kavuştuk.

G
E
R
İ
D
Ö
N
Ü
Ş
T
Ü
R

T
E
K
R
A
R
K
U
L
L
A
N

A
T
I
Ğ
I
A
Z
A
L
T

GERİ DÖNÜŞTÜR, TEKRAR KULLAN,
ATIĞI AZALT

Geri dönüştürülmüş polyester; basitçe pet şişelerden, endüstriyel polyester atıklardan hatta giyecek gibi kaynaklardan geri dönüştürülerek üretilmiş polyesterdir.

Geri dönüşüm sürecinde, elyafın moleküler düzeyde yeniden oluşturulması sebebiyle geri dönüştürülmüş ve dönüştürülmemiş polyester arasında bir fark yoktur. Çevreye daha az zararı olmasının yanı sıra performans ve dayanıklılık, sağladığı fayda, yüksek mukavemet ve işlevsellik gibi faktörler de dahil olmak üzere; geri dönüştürülmüş polyester geleneksel polyester ile aynı özellikleri taşır.

Geri dönüştürülmüş yüksek kalite polyester düğmeler.

Atık toplayıcılar tarafından toplanan plastik ve PET şişeler bir araya getirilir, yıkanır, temizlenir ve kurutulur. Küçük partiküller/granüller haline getirilirler.
Bu granüllerin polimer yapısı kimyasal bir reaksiyon süreciyle azaltılır ve sıvı formuna getirilir. PET’ten meydana gelen sıvı, doymamış polyester reçinesi üretiminde kullanılabilen bir ham madde haline gelmiştir. Sıvı pet ham maddesi, doymamış polyester reçinesi üretiminde kullanılan diğer ham maddeler ile reaktörlerde karıştırılır. Kimyasal reaksiyonun sonunda, düğme üretiminde kullanılacak doymamış polyester reçinesi yeni formunu alır.