BİZ NELER YAPIYORUZ?

H
İ
N
D
İ
S
T
A
N
C
E
V
İ
Z
İ
N
D
E
N
D
Ü
Ğ
M
E
L
E
R

HİNDİSTAN CEVİZİNDEN DÜĞMELER

Hindistan cevizi kabuğundan yapılan düğmeler, doğal düğmelerin egzotik bir çeşididir.