BİZ NELER YAPIYORUZ?

G
A
L
A
L
İ
T
D
Ü
Ğ
M
E
L
E
R

GALALİT DÜĞMELER

Galalit; kazein, süt proteini (Yunanca “gala” süt demektir) ve proteinin taş gibi sertleşmesini sağlayan formaldehitin (Yunanca “lithos” taş demektir) etkileşimi sonucunda elde edilen doğal kökenli bir malzemedir. Boynuz, fildişi, ahşap gibi her çeşitte malzemeyi yapısal olarak taklit edebildiğinden, Galalit Düğmeler’in üretilmesini mümkün kılar.

Orijinal süt rengi ve gözenekli yapısıyla Galalit Düğmeler, boyanmak ve güzel efektler vermek için en iyi seçenektir.